Chùa Pháp Vương

4522 Burke Station Road. Fairfax, VA 22032-USA Tel. (703)573-9633

Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp

I-Hàng Ngày:

      5h30 sáng:         Công phu sáng

      12h    trưa:         Cúng Ngọ

      4h    chiều:         Công phu chiều

II-Hàng Tuần

     7h30  tối thứ Sáu hàng tuần:       Tụng Kinh Pháp Hoa-Thuyết Pháp

     10h sáng thứ Bảy hàng tuần:      Thực tập thiền định

     3h  chiều thứ Bảy hàng tuần:      Nghiên cứu Phật học

    Chủ Nhật:

1-      10h sáng:    Lớp học Việt ngữ

2-       12h trưa:   Khóa lễ công cộng; Cúng dường Tam Bảo-Cầu An-Cầu Siêu-Thuyết Pháp

3-       4h chiều:   Cúng chư Hương Linh

III-Hàng Tháng

Thứ Bảy tuần thứ Nhất:    Khóa tu Bát Quan Trai-tập sự Xuất gia

Thứ Bảy tuần thứ Hai:      Từ Thiện Xã Hội

Thứ Bảy tuần thứ Ba:       Khóa Tu Học tại Tu Viện Ananda, PA

Thứ Bảy tuần thứ Tư:       Hoằng Pháp Lưu Động

IV-Các ngày Đại Lễ, vía chư Phật, Bồ Tát, lịch đại Tổ Sư sẽ có chương trình riêng

Ngoài ra, chư Phật tử và đồng bào các giới cũng có thể xin các buổi lễ riêng cho bản thân và gia đình; như Cầu An-Cầu Siêu-Hiệp Kỵ-Hằng Thuận-Thành Hôn và Hỷ sự v.v…sẽ được chư Tăng, Ni hướng dẫn và sắp xếp tổ chức tại Chùa theo tinh thần Đại Thừa Phật Giáo và đạo đức của Dân tộc Việt Nam

* Thi Biu trên đây có th tùy nghi thay đổi theo nhu cu Pht s và thi tiết bt thường

Ban Tu Học và Hoằng Pháp