UNITED VIETNAMESE BUDDHIST CHURCH OF AMERICA

CHÙA PHÁP VƯƠNG

4522 Burke Station Road. Fairfax, VA 22032 USA

Tel: (703) 272-8108 * Website: www.chuaphapvuong.org

       ___________________________________________________________________________________

 

Phật Lịch 2561                                                                     Hoa Thịnh Đốn, ngày 01 tháng 08 năm 2017

 

THƯ MỜI

 

Tham Dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Thưa quý Đồng bào Bổn đạo và chư thiện tín Phật tử xa gần,

 

Chúng ta từng được nghe: “Công Cha Như Núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra

                                                 Một Lòng Thờ Mẹ Kính Cha, Cho Tròn Chữ Hiếu Mới Là Đạo Con.”

 

Để đền đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ, Ông Bà và Tổ Tiên trong muôn một và cũng để noi theo tấm gương Hiếu-hạnh của Tôn-giả Mục Kiền Liên xuống âm ty cứu mẹ thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ đói khổ lầm than, được diễn tả trong kinh Vu Lan, mở ra một kỷ nguyên Hiếu-đạo trong truyền thống Tri Ân và Báo Ân của Phật giáo; năm nay, trong mùa Vu Lan Thắng Hội, chùa Pháp Vương sẽ thành kính tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, với Chương Trình tổng quát như sau:

 

* Lễ Khai Kinh Vu Lan Báo Hiếu:  12 giờ trưa Thứ Sáu, ngày 01-09-2017 (Tuyên đọc Sớ chung)

* Lễ Cúng Dường Tam Bảo và Cầu Siêu Chư Tôn Linh - Hương Linh:  12 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 02-09 -2017 (Tuyên đọc Sớ Cầu Siêu)

* Đại Lễ Chính Thức Vu Lan Báo Hiếu:  11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 03-09-2017 (Thuyết Pháp, Tụng Kinh Cầu Nguyện, Cúng Tiến chư Hương Linh, Thọ Trai và Cúng Thí Thực Cô Hồn)

          

Trân trọng kính mời quý đồng bào Bổn đạo và chư thiện tín Phật tử xa gần hoan hỷ quang lâm tham dự các buổi Lễ nêu trên trong mùa Vu Lan Thắng Hội sẽ được tổ chức tại chùa Pháp Vương như Chương Trình đã dự định. 

 

Trên hết là để biểu hiện tấm lòng tôn kính hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà và cha mẹ hiện tại, truy niệm cầu siêu chư tiên linh quá cố, cữu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc cùng chư hương linh tiền hậu công đức, phụng thờ ký tự tại chùa Pháp Vương; và thứ đến là để đồng tâm hợp lực cầu nguyện hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho bản thân thân-tâm thường tịnh lạc, gia đạo thuận hòa, quốc gia hưng thạnh, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc.

 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Trân trọng,

 

 

Chùa Pháp Vương

 

Xin Bấm vào đây để in hoặc Download: CHƯƠNG TRÌNH Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – 2017