Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

THÔNG BÁO PHẬT SỰ - Đón Mừng Xuân Đinh Dậu - 2017 theo chương trình sau đây:

 • CHƯƠNG TRÌNH các ngày Lễ đón Xuân Đinh Dậu - 2017
  * Lễ Tất Niên: 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 22/01/2017 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Bính Thân)
  * Lễ Cung Đón Giao Thừa: 11 giờ tối Thứ Sáu, ngày 27/01/2017 đến sáng Thứ Bảy, ngày 28/01/2017
  * Lễ Phật Đầu Năm: 12 giờ trưa, Thứ Bảy, Chủ Nhật và Thứ Hai, ngày 28, 29 và 30 tháng 1/2017
  * Lễ Tân Niên - Cầu An Đầu Năm: 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 5/02/2017 (Mồng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu)
  * Lễ Rằm Tháng Giêng: 12 giờ trưa, Thứ Bảy, ngày 11/02/2017
  * Lễ Thượng Nguyên: 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 12/02/2017

 •  

 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng

 • Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.